Сергій Синицький, інженер-технолог ТОВ «ТД «Югелеватор»

3D-МОДЕЛЬ ЕЛЕВАТОРА ЗНАЧНО СПРОЩУЄ ВІЗУАЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ ПЕРЕЛІКУ НЕОБХІДНОГО ОБЛАДНАННЯ МАЙБУТНЬОГО КОМПЛЕКСУ

Проектування будь-якого елеватора починається зі створення технологічної схеми вантажопотоків. Паралельно з цим фахівці ТОВ «ТД «Югелеватор» виїжджають на майданчик майбутнього елеватора чи зерносховища, яке планують реконструювати, щоб оцінити необхідну площу під майбутній елеватор і порівняти з побажаннями замовника.

Для того, щоб на цьому етапі уявити майбутній комплекс у цілому, детально промалювати окремі його вузли і таким чином візуально зв’язати цю модель з технологічною схемою, ми рекомендуємо створити 3D-модель. Отримавши її, замовник, який розглядає комерційну пропозицію, побачить не знеособлений перелік обладнання, а наочний образ майбутнього зерносховища.

3D-МОДЕЛЬ ОБ`ЄКТУ СТВОРЮЄ ПОВНОЦІННИЙ ОБРАЗ МАЙБУТНЬОГО ЕЛЕВАТОРА, ЯКИЙ ДОПОМОГАЄ ВИЯВИТИ ПОМИЛКИ ЧИ ДОДАТИ ЕЛЕМЕНТИ ЯКІ ПІДВИЩАТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ВСЬОГО КОМПЛЕКСУ

Щоб створити повноцінний 3D-образ майбутнього елеватору, необхідно візуалізувати тривимірну графічну модель, а для цього додати текстуру до кожного об’єкта, вибрати точку спостереження і виставити світло, додати елементи навколишнього середовища і ландшафту. Після цього замовник може отримати знімки візуалізації з різних ракурсів і відеоролик обльоту комплексу. Така віртуальна екскурсія має ще низку переваг. Зокрема, вона допомагає інвестору чи власнику виявити помилки чи додати елементи, які в майбутньому підвищать ефективність роботи всього комплексу, —додати силоси чи змінити їх розміри, по-іншому розмістити під’їзні шляхи чи зробити майданчик для транспорту більш зручним тощо. 3D-модель можна модифікувати під нові вимоги замовника, які можуть з’явитися у зв’язку з реконструкцією об’єкта чи на стадії планування. Наприклад, 3D модель силоса можно створити таким чином, що буде легко модифікувати діаметр чи висоту силосу, додати або прибрати яруси тощо. Звісно, що зміни одних елементів приведуть до зміни інших: збільшення діаметра силосу тягне за собою автоматичну зміну (перебудовування) діаметра розташування вертикальних сходів і перехідних майданчиків; збільшення довжини скребкового транспортера автоматично збільшує кількість опорних лап залежно від довжини.

3D-МОДЕЛЬ ДОЗВОЛЯЄ ОТРИМАТИ БУДЬ-ЯКІ ВИДИ, РОЗРІЗИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 2D-КРЕСЛЕНЬ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ МАЙЖЕ МИТТЄВО

Одна з важливих опцій застосування 3D-технології — це створення проекту елеватора. Завдяки 3D-моделюванню робота над різними розділами проекту буде виконана швидше та якісніше. Маючи модель елеватора з деталізацією всіх його об’єктів, можна отримати чимало переваг. Наприклад, маючи 3D-модель, будь-які види, розрізи для створення 2D-креслень робочої документації виходять майже миттєво. Доробок креслення вручну не уникнути, але це все одно приводить до значної економії часу. Також деталізована модель елеватора згодиться при створенні різних специфікацій і відомостей — зміна у процесі проектування якогось вузла чи обладнання буде миттєво відображатися завдяки наскрізному зв’язку між моделлю і створюваним документом. Ще одна перевага — можливість перевірки моделі на «колізії», інакше кажучи, пошук внутрішніх нестикувань засобами програмного комплексу. Якщо такі нестикування буде виявлено у моделі, а не у процесі будівництва, це дозволить отримати значну економію. До того ж, для деяких складних вузлів ізометричне 3D-креслення є набагато більш наочним варіантом подачі інформації — наприклад, для норійного приямка, в якому сходяться кілька одиниць транспортного обладнання, що потрібно правильно пов’язати між собою. Власна 3D-модель дає можливість детальніше опрацювати з’єднання різного обладнання і менше розраховувати на будівельників, які потім доопрацюють щось на місці. За допомогою спеціальних модулів або окремих програмних комплексів можна виконати різні розрахунки — наприклад, фундаментів або розрахунок на міцність металоконструкцій.

Втім, не для кожного потенційного комплексу необхідно створювати 3D-модель. У деяких випадках це буває зайвим: наприклад, коли у замовника є чітке бачення майбутнього комплексу або досвід експлуатації елеваторів. Не має сенсу створювати 3D, якщо майбутній елеватор має відносно невеликі обсяги, а всі учасники проекту і без 3D чітко уявляють його компонування.

В Україні розвивається ще одна популярна у світі технологія — Building Information Modeling (BIM), або інформаційне моделювання будівлі. Це передовий спосіб проектування не лише елеваторів, а й промислових та інфраструктурних об’єктів будівництва. На практиці BIM – це набір взаємопов’язаних технологій і процесів, завдяки застосуванню яких вдається поліпшити результати на різних етапах життєвого циклу об’єкта будівництва. Уся інформація BIM об’єднується в базу даних, що дозволяє будь-який час отримувати актуальну проектну документацію та візуалізацію, а також аналізувати їх. Підхід у проектуванні, коли об’єкт не тільки розглядається як геометрична модель, але і враховує план-графік будівництва, часто називають 4D, а 4D плюс інформацію про витрати прийнято позначати вже 5D.

3D-модель дозволяє замовнику візуалізувати майбутній елеватор у найдрібніших деталях, не виходячи зі свого кабінету. Ця опція безкоштовна та доступна для кожного клієнта ТОВ «ТД «Югелеватор».